ไขข้อสงสัยระบบการทำงานบ้านอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการได้จริง หรือไม่?

บ้านอัจฉริยะ ระบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการได้จริง หรือไม่?

จากนิยามนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตสู่ปัจจุบันที่สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็น บ้านอัจฉริยะ เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่อดีต ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น จึงเกิดปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถตอบสนองคนต้องการ ส่งผลให้ผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ทว่ายังมีระบบความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย

ทำไมถึงเรียก “บ้านอัจฉริยะ”

บ้านอัจฉริยะ หรือ Smart Home คือ บ้านที่ออกแบบโครงสร้างให้มีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ซึ่งไม่ได้เน้นให้ความสำคัญเพียงเฉพาะการตกแต่ง แต่ยังต้องสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งการควบคุมการทำงานจากผู้อยู่อาศัย ไปจนถึงการควบคุมด้วยระบบตรวจจับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในบ้าน หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบ้านอัจฉริยะ มักจะมีระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ระบบใช้เสียงสั่งการ (Smart Speaker) และเครื่องตรวจจับอัจฉริยะ (Smart Sensor) เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบฟังก์ชันการทำงานของบ้านแต่ละหลัง โดยจะมีราคาที่สูงขึ้นตามความฉลาดของเทคโนโลยี

ตัวอย่างระบบควบคุมการทำงาน (Home automation) ช่วยตอบสนองการใช้ชีวิตให้สะดวก

  • ระบบล็อกประตูอิเล็กทรอนิกส์ Digital Door Lock H3

ระบบล็อกประตูอิเล็กทรอนิกส์ Digital Door Lock

ระบบล็อกประตูอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัยในกรณีที่ลืมไขกุญแจอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานด้วยการตั้งค่ารหัสผ่าน สแกนลายนิ้วมือ หรือการใช้คีย์การ์ดแทน ทำให้รู้สึกถึงการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมมาก เพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานยุคใหม่ ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน เนื่องจากบางรุ่นยังมีคุณสมบัติที่ปลดล็อกด้วย Touch ID บนโทรศัพท์มือถือ ก็ยิ่งเพิ่มสะดวกต่อการใช้งาน

  • เครื่องตรวจจับอัจฉริยะ Smart Sensor 

เครื่องตรวจจับอัจฉริยะ Smart Sensor

ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโดยรอบของอุปกรณ์เป้าหมาย แบ่งความสามารถในการตรวจวัด ได้แก่ เซนเซอร์ด้านกายภาพ ด้านเคมี และทางชีวภาพ โดยบ้านสมาร์ทโฮมใช้เทคนิคเซนเซอร์ด้านกายภาพที่มีความไวต่อแสง อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหว พัฒนาใช้ในการเปิด-ปิดไฟที่ติดตั้งบริเวณรั้วบ้าน ให้เปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อเวลาตกเย็น และปิดไฟเมื่อรุ่งเช้าที่ฟ้าสว่าง สามารถนำมาติดตั้งในบ้านเมื่อเดินผ่านมุมใดมุมหนึ่งไฟจะเปิดใช้งานและปิดลงภายหลัง ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้สมาชิกได้

  • อุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Device 

อุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Device

อุปกรณ์อัจฉริยะมีระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน จึงทำให้ประหยัดเวลาการดูแลบ้านและช่วยป้องกันกรณีลืมตรวจเช็คอุปกรณ์หลังการใช้งาน ตัวอย่างอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานกับบ้านอัจฉริยะ เช่น การสั่งการเปิด-ปิดไฟ โทรทัศน์ ผ้าม่าน ประตู เป็นต้น และด้วยความสามารถที่สั่งควบคุมการทำงานระยะไกลได้ ก็ยิ่งตอบโจทย์ผู้ใช้งาน Gen Y ในปัจจุบันมากขึ้น เพราะมีลักษณะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามความทันสมัย ช่วยลดการย้ำคิดย้ำทำที่เกิดจากการพะวงเรื่องบ้าน แม้ต้องออกเดินทางหรือทำธุระต่างถิ่น

  • ระบบใช้เสียงในการสั่งการ Smart Speaker 

ระบบใช้เสียงในการสั่งการ Smart Speaker

Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะ มีระบบการใช้งานผ่านการสั่งด้วยเสียง อุปกรณ์ชนิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาตามการประมวลผลทันทีหรืออาจช้าบ้างเล็กน้อย แต่อนาคคตจะมีการพัฒนาเพิ่มความพิเศษให้สามารถรับคำสั่งได้ แม้โทนเสียงที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ สร้างขึ้นด้วยการฝังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ระบบเซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น สั่งการปรับลด-เพิ่มระดับเสียงของลำโพง เป็นต้น

จากการกล่าวเบื้องต้น เป็นเพียงตัวอย่างระบบความคุมการทำงานของบ้านที่มีความอัจฉริยะ อ้างอิงจากการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน และความนิยมของบริษัทรับสร้างบ้านที่เลือกออกแบบให้มีฟังก์การใช้งานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยส่วนมากแล้ว Gen Y ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart Home เพราะมีความเข้าใจในการใช้งานและตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ดี โดยภายในอนาคตหากมีการดีไซน์บ้านให้มีความล้ำสมัยมากขึ้น ความเคยชินจากการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คน อาจส่งผลให้บ้านอัจฉริยะกลายเป็นบ้านนวัตกรรมยอดนิยมมากยิ่งกว่าเดิม